Giảm dung lượng trên hệ thống Server - Xóa các file không cần thiết


Đối với các server thuê dung lượng ít thì việc xóa bỏ các file không cần thiết là một điều quan trọng. Ngoài ra nó còn giúp hệ thống server vận hành tốt hơn


Tìm kiếm các tập tin dung lượng lớn

Bước 1: Mở ổ đĩa cần tìm các tập tin có dung lượng lớn. Nhập vào mục tìm kiếm dòng lệnh size:gigantic

tim kiem size gigantic

Bước 2: Hệ thống tự động tìm kiếm và hiển thị các tập tin có dung lượng lớn hơn 128MB sau đó bạn sắp xếp từ dung lượng cao đến thấp. Bạn có thể xóa nó để tăng đáng kể dung lượng ổ đĩa bằng cách nhấn chuột phải vào tập tin chọn Delete hoặc nhấn Shift + Delete để xóa vĩnh viễn nó khỏi hệ thống.

Xóa thư mục Log trên IIS

Các bạn truy cập vào đường dẫn thư mục %SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles vào chọn tất cả thư mục trong đó để xóa. Nếu bạn muốn xem lại thì có thể copy sang ở cứng di dộng hoặc sài google drive hoặc dropbox

xoa file log tren iis

Xóa file log trong SQL Server

Khi tạo một CSDL trong SQL Server, tự động sẽ sinh ra hai tệp là tệp đuôi .MDF và .LDF. Bạn thấy hình bên dưới dữ liệu chỉ có 14MB mà file log tới 195MB

database properties log

Để xóa file log bạn sử dụng câu lệnh sau

USE vnn_mastercode;
GO 
-- Truncate the log by changing the database recovery model to SIMPLE.
ALTER DATABASE vnn_mastercode
SET RECOVERY SIMPLE;
GO
-- Shrink the truncated log file to 1 Mb.
DBCC SHRINKFILE (vnn_mastercode_Log, 1);
GO
-- Reset the database recovery model.
ALTER DATABASE vnn_mastercode
SET RECOVERY FULL;
GO

Sau khi thực hiện lệnh trên xong bạn sẽ thấy kết quả file log giờ chỉ còn 1MB. Bạn có thể hiểu phương pháp này theo cách giải thích sau

  • Có 3 chế độ Recovery trong SQL Server: FULL, SIMPLE và BULK LOGGED. Chế độ mặc định là FULL. Bạn có thể vào phần Option của database, xem trong Recovery Model. Khi ở chế độ này, bất kì một transaction nào, kể cả khi đã commit cũng đều được lưu trong LOG, do đó có thể dựa vào những Transaction này để “quay lui (rollback)” DB về bất kì thời điểm nào. Vì thế với những DB có Transaction nhiều, DATA ít thì file LOG vẫn có thể rất lớn.
  • Đầu tiên SET RECOVERY của DB về SIMPLE, ở chế độ này sau khi Transaction được COMMIT, sẽ tự động xóa. Do vậy File LOG của database ở chế độ này thường rất nhỏ.
  • Dùng DBCC SHRINKFILE để SHRINK file log xuống còn 1 Mb. Nếu không set Recovery về SIMPLE, thì sẽ ko thể xóa bỏ hết các Transaction đã được COMMIT. SHRINKFILE chỉ thu dọn và sắp xếp và phân bố lại dữ liệu, bỏ các vùng trống để giải phóng bộ nhớ, chứ không phải xóa dữ liệu. Vì thế ở chế độ FULL, SHRINKFILE hầu như ko tác dụng, hoặc nếu có thì file LOG dung lượng giảm đi ko đáng kể.
  • Sau đó SET RECOVERY về lại FULL. Trên MSDN cũng khuyên nếu muốn Backup LOG, các bạn nên chuyển về chế độ SIMPLE, hơn là backup LOG với Truncate_Only và No_LOG.

database properties log

delete log file database

Chia sẽ bài viết :