Apache Spark là gì

Apache Spark in-memory clusters đang là tiêu điểm chú ý của nhiều doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ vào phân tích và xử lý dữ liệu nhanh chóng. Bài viết sẽ trình bày một bức tranh tổng quan n ...

Machine Learning là gì

Ai là người quan tâm Machine Learning. Business Leaders: muốn giải pháp cho các vấn đề kinh doanh. Software Developers: muốn tạo ra các ứng dụng tốt hơn. Data Scientists: muốn các công cụ mạnh mẽ và d ...